Een relatie is als een boom, die aarde (afstemming en ontstemming), water (instemming) en licht (bestemming) nodig heeft om te kunnen groeien.

De aarde staat voor commitment en afstemming. Ben je je ervan bewust dat wat er in het heden tussen jullie speelt, bijna altijd een projectie is van je eigen verleden? Ben jij er voor je partner als die je nodig heeft? Kan je relatie ontstemming, een kleine of grote storm, doorstaan? Met voldoende vertrouwen kan je relatie stevige wortels  ontwikkelen en overeind blijven staan.

Het water staat voor alignment en instemming. Neem je regelmatig de tijd om met elkaar over gevoelens te praten? Kun je je kwetsbaarheden met elkaar delen? Ben je het eens over de afspraken die je met elkaar maakt? Emotionele intimiteit is een essentiële voeding voor je relatie.

Het licht ten slotte staat voor attunement en bestemming. Wijzen jouw visies en doelen over je leven in de richting van die van de ander? Geeft de manier waarop je je relatie samen vorm geeft jou de vrijheid om je individuele bestemming te realiseren? Licht geeft je voldoende ruimte om je relatie op een eigen wijze verder te ontwikkelen.

Zondagtekst, vrij naar Core Management, Bosch, het wybertje van Smidt, Lao-Tse.