30 jaar ervaring

CORE TALENT ONTWIKKELING

Instituut Core

Home / Trainingen / Core Talent Ontwikkeling

CORE TALENT ONTWIKKELING

“There goes my people. I must follow them, for I am their leader.” ~ Mahatma Gandhi

Doel: High Potentials opleiden tot toekomstige leiders. Vooropleiding: Assessment en CMT. Duur: traject van 8 – 10 maanden met maandelijkse bijeenkomsten. Werkwijze: individueel en groep.

Als een bedrijf talentontwikkeling goed organiseert, blijkt dit vooral te leiden tot een toename in de kwaliteit, een stijging in het aantal producten en/of services, groei in productiviteit per fte en toename van de marge (onderzoeksrapport ASA, arbeidsbemiddelaar).

In de praktijk gaan zaken namelijk vaak anders dan de voorafgaande opleiding. Dit vereist aanpassing en flexibiliteit van medewerkers, want ieder bedrijf heeft uitgesproken en onuitgesproken codes.

PROGRAMMA

 • Persoonlijk Leiderschap

 • Interpersoonlijk Leiderschap

 • Transpersoonlijk Leiderschap

 • Coachend Leiderschap

€ Op aanvraag

excl 21% btw en verblijfskosten

RESULTAAT

Leiders van de toekomst hebben contact met de kwaliteiten die nodig zijn om anderen te helpen het beste uit zichzelf te halen, zijn reflectief en in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun werk. Tijdens het Core Talent Traject ontwikkelen ze de volgende vaardigheden:

 • Het beste uit zichzelf te halen en prestaties te willen verbeteren

 • Successen te boeken en daar trots op te zijn

 • Handelingsmogelijkheden te vergroten

 • Oplossingsgericht i.p.v, probleemgericht te handelen

 • Te weten wie je wilt zijn en wat de doelen in leven en werk zijn

 • Het vermogen tot zelfsturing te ontwikkelen

 • Eigen verantwoordelijkheid te nemen en zo te groeien naar volwassenheid

 • Leren als een actief en dialogisch proces te zien

 • Zich bewust te worden van hardnekkige patronen en zich vrijer te voelen in gedrag

 • De interactie met anderen te verbeteren

UITGANGSPUNT

Het beste talent is vaak te vinden binnen een bedrijf zelf en de beste investering is de investering die een bedrijf doet in zijn mensen. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je als werknemer de mogelijk krijgt om je te blijven ontwikkelen en te blijven leren, voel je je beter in alle gebieden van je leven en ben je meer betrokken bij het bedrijf waar je werkt. Om blijvend het beste uit jezelf te halen is zicht nodig op de interne dialoog, conflicterende gewoonten en belemmerende overtuigingen en patronen.  Om een goede integratie te waarborgen is het prettig hier herhaald onderricht in te ontvangen door middel van individuele coaching, groepssessies, informatie en trainingen.

PROGRAMMA

Het programma van de en talentontwikkelingstraject is toegespitst op de wensen van het bedrijf en de kwaliteiten van de deelnemers. Er zijn 4 tot 16 modulen die kunnen worden afgelegd en die in principe bestaan uit:

 • Losstaande workshops, met nadruk op ‘soft skills’.

 • Blokken van 2 aansluitende trainingsdagen, individuele begeleiding door oefeningen en gesprekken met trainers.

 • Maandelijkse individuele begeleiding

 • Benoemen van mentoren en/of buddy’s voor interne afstemming en motivatie.

 • Permanente educatie

TALENT TRAJECT

In een talenttraject is het aan te bevelen dat iedere deelnemer, zelfstandig of in een groep, in de werksituatie projecten uitvoert. Terwijl de deelnemer aan dit project werkt, bespreekt hij de voortgang daarvan in aangeboden tweedaagse workshops waar vaardigheidstraining en individuele coaching plaatsvindt. In deze bijeenkomsten wordt het project of delen daarvan geëvalueerd door alle deelnemers van de workshop. Hier worden gespreks- en presentatietechnieken opgewaardeerd en wordt duidelijk hoe je moet communiceren om een positieve uitkomst te bereiken. En dat als je inspireert en met empathie de ander (collega, klant) benadert, je je resultaat gunstig beïnvloed. Ook ontstaat een grotere vaardigheid met betrekking tot onderhandelen en krijgen de trainees een duidelijk zicht op het ontwikkelen en uitwerken van strategische visies.

INHOUD VAN DE WORKSHOPS EN TRAININGSDAGEN

 • Oefenen met de instrumenten zodat dat deelnemers authentieke creatieve communicatie kunnen toepassen. De instrumenten zijn ademhalingstechnieken, lichaamsoefeningen en het toepassen van het reactiekeuze moment..

 • Intervisie betreffende het toegewezen project. Hierbij wordt er informatie uitgewisseld tussen alle partijen, kan er een rollenspel ontstaan door verschillende mogelijkheden van aanpak te bespreken en leren de deelnemers in de groep hoe ze volgens specifieke modellen hun inbreng kunnen geven.

 • Informatie uitwisseling over psychologie en neurologie, specifiek met betrekking tot lichaamstaal, communicatie, beïnvloeding, doelen, passie, inspiratie.

 • Groepsoefeningen om het geleerde in de praktijk te kunnen toepassen.

TRAINING EN COACHING

 • Een hoogwaardige relatie met de deelnemer

 • Veiligheid, competentie en autonomie

 • Betekenisvolle activiteiten en ruimte voor diversiteit

 • Aanhaking bij de cultuur

 • Empowerment

 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid

 • Sociale kracht

 • Wegnemen van belemmeringen

“De trainers van Core hebben mij een belangrijke waarde gegeven: Vrijheid. Niet door uit te leggen wat dat is, maar door mij te laten ervaren dat ik vrij bén.” (een deelnemer)

AGENDA

Aankomende trainingen

JANUARI 2024

Tijd / Datum:
22 jan (maandag) 11:00 – 25 jan (donderdag) 18:00

Prijs Training
€3850,- excl 21% btw en verblijfskosten

Locatie:
Blooming, Bergen, Nederland

MAART 2024

Tijd / Datum:
04 maart (maandag) 11:00 – 07 maart (donderdag) 18:00

Prijs Training
€3850,- excl 21% btw en verblijfskosten

Locatie:
Blooming, Bergen, Nederland

MEI 2024

Tijd / Datum:
21 mei (dinsdag) 11:00 – 24 mei (vrijdag) 18:00

Prijs Training
€3850,- excl 21% btw en verblijfskosten

Locatie:
Blooming, Bergen, Nederland

JUNI 2024

Tijd / Datum:
24 juni (maandag) 11:00 – 27 juni (donderdag) 18:00

Prijs Training
€3850,- excl 21% btw en verblijfskosten

Locatie:
Blooming, Bergen, Nederland

SEPTEMBER 2024

Tijd / Datum:

16 sept (maandag) 11:00 – 19 sept (donderdag) 18:00

Prijs Training

€3850,- excl 21% btw en verblijfskosten

Locatie:

Blooming, Bergen, Nederland

OKTOBER 2024

Tijd / Datum:
07 okt (maandag) 11:00 – 10 okt (donderdag) 18:00

Prijs Training
€3850,- excl 21% btw en verblijfskosten

Locatie:
Blooming, Bergen, Nederland

Tijd / Datum:
28 nov (maandag) 11:00 – 31 nov (donderdag) 18:00

Prijs Training
€3850,- excl 21% btw en verblijfskosten

Locatie:
Blooming, Bergen, Nederland

DECEMBER 2024

Tijd / Datum:
09 dec (maandag) 11:00 – 12 dec (donderdag) 18:00

Prijs Training
€3850,- excl 21% btw en verblijfskosten

Locatie:
Blooming, Bergen, Nederland

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

“You leave light like air and with a vision.”